آهنگ دلم میخواد که اسکورت تو باشم

 

  • ریمیکس مصطفی ابراهیمی ای خدایا دل من گلایه داره
  • آهنگ نمیخوابی نمیزاری بخوابم چه میخواهی ازین حال خرابم
  • ریمیکس میخونم از عمق نگات عمری قرار
  • آهنگ دلم میخواد که اسکورت تو باشم

 , ادامه مطلب