آهنگ سبزه به ناز می آید مهران هویدا

 

الا یار جان چرا رنگت خزانه؟! سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید

نخور غصه خدا جان مهربانه؛ سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید

میان ما و تو عهد و نشان است… سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید

از دل پر دردم شنو؛ سوز و گداز می آید

الا یار جان خطر دارد جدایی! سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید

نهال بی ثمر دارد جدایی… سبزه به ناز می آید، محرم راز می آید

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320