آهنگ عزیزم میمیرم غمو تو چشمات ببینم

 

  • آهنگ عزیزم میمیرم غمو تو چشمات ببینم
  • آهنگ تنها ماندم تنها رفتی بنان
  • آهنگ لایق وصل تو که من نیستم
  • آهنگ تو تیکه پاره های قلبمو دوختی بهم

 

 , ادامه مطلب