آهنگ من همونیم که پای تو زندگیشو جا گذاشتو رفت

 

  • اهنگ دست بردار از این کارات دیگه فایده نداره اصرارات
  • اهنگ نمیخوام حتی یه ثانیه دور بمونه دستات از دستم
  • دانلود آهنگ یه ثانیه نباشی پیشم من روانیم
  • آهنگ من همونیم که پای تو زندگیشو جا گذاشتو رفت

 

 , ادامه مطلب