آهنگ هی با ما راه بیا تا کی منتظرت بشینم

 

  • آهنگ میمیرم برای تو اگه من تورو نبینم
  • آهنگ هی با ما راه بیا تا کی منتظرت بشینم
  • آهنگ قلم بوم بوم میزنه به همه میگم این عشقه منه
  • آهنگ هزار دفم دنیا بیام براش میمیرم یه تنه

 

 , ادامه مطلب