آهنگ چه صاف و ساده شروع شد چه عاشقونه و زیبا

 

 

  • آهنگ چه صاف و ساده شروع شد چه عاشقونه و زیبا
  • اهنگ به هوای تومن تو خیال خودم بی تو پرسه زدم
  • اهنگ هیچ جوری نمیگیره مغز من اروم
  • اهنگ فقط اسم کوچیکمو یه کلمه پرسید رفت

 

 

 , ادامه مطلب