آهنگ یه زندگی از تو طلبکارم آینه ها میگن افسردگی دارم

 

  • آهنگ یه زندگی از تو طلبکارم آینه ها میگن افسردگی دارم
  • آهنگ روزای خوبی نیست درگیر و دلگیرم با این همه رویا از زندگی سیرم
  • آهنگ از آدما خستم از همه ترسیدم تو منو کی کشتی که من نفهمیدم
  • آهنگ روزای خوبی نیست دنیا برام تنگه یه کشور خستم دور و برم جنگه

 

 , ادامه مطلب