اهنگ ازانی بوچی شوم خوش اوی با صدای زن

ازانی بوچی شه وم خوش اوی عمر میشاوی
اهنگ تیشکی چراخان با صدای زن
اهنگ کردی هواله شورش وانم ریمیکس با صدای زن
اهنگ ئازیزم اگر ونم نپرسی با صدای زن
دانلود اهنگ کردی من بیریا ته گریه با صدای زن
آهنگ عازیزکی من پروانه خیال با صدای زن
اهنگ کردی گل نیشان گل نیشان با صدای زن
آهنگ کردی روی شکاندی دلم با صدای زن

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320