اهنگ افغانی دنیارو عاشق میکنم فقط بخاطر تو

آهنگ آخر یه روز دق میکنم فقط بخاطر تو افغانی

شب به بیابون میزنم فقط بخاطر تو

رو دست مجنون میزنم فقط بخاطر تو

تو نمیخوای بیای پیشم فقط بخاطر من

من دلمو خون میکنم فقط بخاطر تو

از دور تماشا میکنی فقط بخاطر من

من دل و رسوا میکنم فقط بخاطر تو

از خوبیات کم میکنی فقط بخاطر من

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320 kbps