اهنگ افغانی دیوار داری بالا کن بچه داری ملاکن

 

  • آهنگ شاد افغانی الا دختر تو مادر داری یا نه
  • اهنگ افغانی دیوار داری بالا کن بچه داری ملاکن
  • اهنگ مثل یک غروب تنها که میشینه پشت ابرا
  • دانلود آهنگ به رهی دیدم برگ خزان ورژن جدید

 

 , ادامه مطلب