اهنگ ایمه فقیریل بی کسیم پیام عباسی

رسم زمانه هر یسه عاشق همیشه بی کسه ◦◦
پایان عشق و عاشقی جوره یه کوچه بن بسه ♫
وه زیر آسمان کو یه با وفا نیونیده چو ♫
یه با مرام وجود نیری حتی وه ناو خیال و خاو ◦◦
توکه خدا نیودن ولی ارای تو بندگی کردم ♫
هرشو وه ناو خیال خوم وه گردد زندگی کردم ◦◦
بی معرفت چه وه ای دلت هات ♫

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320