اهنگ برو مادر ولی گاهی کن یادم ریمیکس

آهنگ تو شادی کن به مرگ من که من شادم
کد اهنگ پیشواز بیا مادر کفن پوشان همراه اول
کلیپ تو شادی کن به مرگ من که من شادم
اهنگ بیا مادر در زندان گذر کن
اهنگ ای بيا مادر بكن شيرت حلالم ریمیکس بلوچی
اهنگ بیا مادر کفن پوشان به جسم پر گناه من
اهنگ بیا مادر کفن پوشان
کلیپ بیا مادر کفن پوشان به جسم پر گناه من

 

download