اهنگ بگو بگو چطور تورو بایستی پیدات بکنم

 

  • دانلود اهنگ فشار میارن این فکرا به من
  • اهنگ مستم اره مست توام غرورمو پیشت شکستم
  • اهنگ بگو بگو چطور تورو بایستی پیدات بکنم
  • اهنگ گفتم بمونو گفت هرگز ترکت نمیکنم مرتضی پاشایی

 

 , ادامه مطلب