اهنگ تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی

 

  • دانلود اهنگ به زیبایی تو ادم ندیدم
  • اهنگ تحمل نداره نباشی دلی که تو تنها خداشی
  • دانلود اهنگ تو بجای منم داری زجر میکشی
  • اهنگ با هیچی نمیکنم عوض تورو ریمیکس

 

 , ادامه مطلب