اهنگ تو زیبایی از بس دلمو دادم از دست

 

  • اهنگ بس که تو زیبایی محو تماشای توام خواننده زن
  • اهنگ تو زیبایی از بس دلمو دادم از دست
  • اهنگ از بس که تو زیبایی من منتظرم تا تو بیایی
  • کد پیشواز اگه دیدنت نباشه دیگه چشمامو نمیخوام همراه اول

 

 , ادامه مطلب