اهنگ خالی تر از سکوتم از ناسروده سرشار

 

خالی تَر از سُکوتم از ناسروده سَرشار
حالا چه مانده از مَن یک مُشت شِعر بیمار
با تار و پود این شب باید غَزل ببافم
وَقتی که شکل خورشید نَقشیست روی دیوار

دانلود با کیفیت اصلی 320