اهنگ رسم تو دنیا دل شکستن ای دل ای دل

 

  • کلیپ دل بریدم از یه دنیا خسته بودم گیج و تنها
  • اهنگ رسم تو دنیا دل شکستن ای دل ای دل
  • اهنگ ما وفادار بودیم اما رسم دنیا بود بی وفایی
  • اهنگ پیشواز مسعود جلیلیان خدایی رسم دنیا

 

 , ادامه مطلب