اهنگ زمونه زمونه علی اسدیان

 

دنیا وفا نداره این رسم روزگاره
بارون روی سرم میباره خدایا این زمونه با ما چرا میجنگه
امشب بازم این دل بیقرارم چه تنگه
زمونه زمونه این دلم پر درده خدایا این دنیا اخه چرا نامرده
نگارم نگارم دلتنگم امشب برات بیا برگرد
که امشب میمیرم واسه چشمات