اهنگ زنگ عزیزم گوشیت داره زنگ میخوره

 

  • متن عزیزم غصه نخور زندگی با ماست
  • اهنگ زنگ عزیزم گوشیت داره زنگ میخوره
  • کلیپ اونی که دوست داره هیچ وقت اشکتو در نمیاره
  • آهنگ پیشواز عزیزم اونی که دوست داره پشت خطه

 

 , ادامه مطلب