اهنگ تیزی که ماهم داریم مهم تخمه زدن ریمیکس

متن اهنگ تیزی که ماهم داریم مهم تخمه زدنه
اهنگ کوچه های سه متری ریمیکس
اهنگ میگه گنگم گنگم ریمیکس
اهنگ به من نمیخورن جاش حرف زدن منم قلبشونو هدف زدم ریمیکس
ریمیکس خواب نباشیم
اهنگ به من نمیخورن جاش حرف زدن منم بجاش یکم بد حرف زدم ریمیکس
اهنگ لگد تو گربه نزده ریمیکس

 

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم mp3