اهنگ شراب کهنه ام دلیل مستیم به رویای عشقت دچارم

 

  • اهنگ شراب کهنه ام دلیل مستیم به رویای عشقت دچارم
  • اهنگ شجریان دل در آتش غم رخت
  • اهنگ سالار عقیلی دل در آتش غم رخت تا که خانه کرد
  • اهنگ به روی قاب عکس افشین سپهر

 

 , ادامه مطلب