اهنگ شرمندتم جوانی فرهاد خداشناس

 

 

شرمندتم جوانی جوانی جوانی
غم کرده با خوشی هام تبانی نوایی
به خاک غم نشستم نشستم شکستم
بهاری بود جوانی چه آسون رفت ز دس

 

دانلود با کیفیت 320