اهنگ عزیز جون دلم شدی درمون دلم ریمیکس

 

  • آهنگ چشم نخوری ایشالا درد و بلات به جونم
  • اهنگ عزیز جون دلم شدی درمون دلم ریمیکس
  • اهنگ چشم نخوری می دلبرا حالم خرابه دلبرا
  • اهنگ یکی داره دلبری میکنه میبره دلو سرسری دیوونه

 

 , ادامه مطلب