اهنگ فرهاد خان مجیدی از وحید مرادی

 

  • اهنگ اینجا همه شاخ شهرن علامه دهرن
  • اهنگ اینجا تهرانه یعنی شهری که جای تو نیست مرتیکه
  • اهنگ فرهاد خان مجیدی از وحید مرادی
  • اهنگ فرهاد مجیدی اسطوره تیم منه

 

 , ادامه مطلب