اهنگ من اینجامو تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه ریمیکس

من اینجامو تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه کامل
من اینجامو تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه با صدای زن
متن اهنگ من اینجامو تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه
اهنگ من اینجامو تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه با گیتار
چرا دوریم یه عالمه من خوابم نمیبره
اهنگ تو اینجا و من اونجا ریمیکس
کلیپ من اینجامو تو اونجایی چرا دوریم یه عالمه
آهنگ من اینجام و تو اونجایی

 

 

دانلود