اهنگ من بودم که بودم باهات هرجا رفتی رسوندمت

 

  • اهنگ من بودم که بودم باهات هرجا رفتی رسوندمت
  • دانلود ریمیکس رفته قلب من شکسته نامرد
  • اهنگ لری تنیا منم هیچکس نیه ریمیکس
  • اهنگ همش میگم بمون باهام که معتادم به بودنت

 

 , ادامه مطلب