اهنگ مو ایخوم یه کری یه نر پلنگ قلدری

 

کلاس ملاس نیخوم دیه →♫♪←وا دو سه تا تیه
دی نیخوهوم کلاس بالا، ابرو کمون تیا سیا →♫♪←مو ایخوهوم یار خومه، دلبر و دلدار خومه
مو ایخوهوم فرم لری →♫♪← لچک به سر شولار قری
دی نیخوهوم کلاس بالا، ابرو کمون تیا سیا →♫♪←مو ایخوهوم مینا لچک، ساده و صاف و بی کلک
مو ایخوهوم فرم لری →♫♪←لچک به سر شولار قری

 

دانلود آهنگ با کیفیت 128