اهنگ میرمو یه روز میفهمی قدرمو میرمو گریه میکنی هر شبو

میرمو یه رو میفهمی قدرمو
میرمو گریه میکنی هرشبو
میرمو میام تو خوابه تو اما
میفهمی نداری ماهتو شبا
کردی حال جفتمونو خراب
راهه جفتمونو سوا
ایندفه برو اما دیگه نیا
با اینکه نمیتونم تورو نخوام
میکردیم قهرو جنگو بحثو دعوا
هر روز میخوابیدم با قرص اعصاب

 

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320