اهنگ وای دلم دلم دلم عشق ناز خوشگلم

  • اهنگ این همه وقت کجا بودی چجوری شدی انقده غریب
  • اهنگ وای دلم دلم دلم عشق ناز خوشگلم
  • اهنگ حالا من موندم و قلب شکسته حبیب
  • اهنگ مو از بوشهر میرم سی همیشه جناب خان

 

 , ادامه مطلب