اهنگ و گرد یاد تو خوشم ریمیکس با صدای زن

آهنگ من به یاد تو خوشم تو به یاد کی با صدای زن
مه گرد یاد تو خوشم ریمیکس غمگین
اهنگ وگرد یاد تو خوشم
من به یاد تو خوشم تو به یاد کی گیتار
اهنگ من به یاد تو خوشم تو به یاد کی پیک اخر
دانلود اهنگ مه گرد یاد تو خوشم تو وگرد کی
من به یاد تو خوشم تو به یاد کی پیک اخر ریمیکس
من به یاد تو خوشم تو به یاد کی ریمیکس

 

بزودی