اهنگ پشت این ادم محکم تو بودی با صدای زن

 

  • اهنگ چرا ندارمت حجت اشرف زاده
  • اهنگ پشت این ادم محکم تو بودی با صدای زن
  • اهنگ میبردم دلیل بردن تو بودی با صدای زن
  • اهنگ ندارمت ندارمت ببین غم انگیزه دلم

 

 , ادامه مطلب