اهنگ پولی نی بگم سه سوته تو گونی ریمیکس

 

  • اهنگ بزن بارون بزن بارون ترمون کن با صدای زن
  • اهنگ پولی نی بگم سه سوته تو گونی ریمیکس
  • نوحه دامن آلوده و روی سیاه آورده ام ریمیکس
  • نوحه هرکه بودم هرکه هستم ریمیکس

 

 , ادامه مطلب