اهنگ گم شدم تو بلدی منو بری جفتمون گم میشیم

 

  • دانلود اهنگ بیشتر نگام کن بذار ببینم ارزوهامو با صدای زن
  • دانلود اهنگ قربون اون صورت مهربونت
  • دانلود اهنگ میپیچه تو گوشم صدای تو توی ریه هام بوی عطر تو
  • اهنگ گم شدم تو بلدی منو بری جفتمون گم میشیم

 

 , ادامه مطلب