اهنگ یه بغضی تو صدامه که نمیخوام بدم بهش ادامه

 

  • اهنگ یه بغضی تو صدامه که نمیخوام بدم بهش ادامه
  • دانلود اهنگ با تو میشد حالم عوض میدونستی من ادم بدم
  • دانلود اهنگ من دیگ نمیگیره دردم بیا چاقوتو
  • دانلود اهنگ تو میدونستی من یه ادم ارومم

 

 , ادامه مطلب