ترانه دور قلبم کشیدم یه خط قرمز با تو خوبم بی تو هرگز

 

  • اهنگ این دیوونه وجدان داشت خط کشیدم دور خودم
  • ترانه دور قلبم کشیدم یه خط قرمز با تو خوبم بی تو هرگز
  • ترانه دور قلبم کشیدم یه خط قرمز ریمیکس
  • اهنگ ترکی بهم میگن دیوونه هستی پس نسخه کو

 

 

 , ادامه مطلب