دانلود آهنگ خدا سپردمت پوپک

دانلود آهنگ خدا سپردمت پوپک

مرا ازین هوا ببر نداری از دلم خبر خیال عاشقانه ام نمانده بی تو بال و پر صدای غصه ام چرا نمیرسد به گوش تو اگر شبی دلت گرفت منم غم خموش تو خدا سپردمت تورا که درد بی کسی تورا

بغل نگیردت مگر خدا بغل کند تورا خدا سپردیم مرا تو با نگاه و بی صدا مگر به وقت رفتنت خدا صدا کند مرا

 

Poupak Khoda Sepordamat Download