دانلود آهنگ لری دی برم قربون اسمت قربون جفت دسلت

اهنگ لری دی تموم زندگیمی
اهنگ دی مو برم قربون لالا کردنت هومن پناهی
اهنگ لری دی فرشته مهربونم
دانلود اهنگ لری شو برم روزم برم قربون یارم
مو قربون او خط خندت جاسم خدارحمی
اهنگ مو قربونت برم بو زجر بارم
سی تو تعظیم ایکنم بل تا خدا قهرم کنه
دی تا قیومت ار خدا