دانلود آهنگ مسلم فتاحی یه سیگاری گاری

دانلود آهنگ مسلم فتاحی یه سیگاری گاری

 

یه سیگـاری گـاری گـاری گـاری بنگ بنگ بنگ با یه هنگ هنگ

مـی زنیم کوچه های تک و تک دربند یه سیگـاری گـاری گـاری گـاری

ناز ناز ناز با یه آواز واز واز مـی زنیم کوچه های تک و تک شیراز

ما همه بچه ی تـهرون رون رون رون

 

دانلود آهنگ با کیفیت 320