دانلود آهنگ موج دریا زده اسحاق انور

موج دریا زده را عرفان طهماسبی
عاقلان پا مگذارید به میخانه عشق شجریان
ماهی تنگ نباشد دل طوفانی ما شجریان
معنی شعر موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است
موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است متن
شعر موج دریازده را تنگه ساحل قفس است از کیست
دانلود آهنگ دل ساحل نشین من شکار موج دریا شد
معنی شعر شانه رم میکند از فرط پریشانی ما

 

دانلود آهنگ [کیفیت اصلی]