دانلود آهنگ ژین له دوریت بی مانایه

 

دانلود آهنگ ژین له دوریت بی مانایه
ژین له دوریت بی مانایه حسین میناپور
ژین له دوریت به معنای من لگل تو دلم شاده
هیمن زیرک بی بی خانم
اهنگ له پرزگای دلی تنیام با صدای زن
آهنگ بیزار بوم له تو له خوم
چند دوربی توم دوه ژین به بی تو ناموه
اهنگ کردی دوریت بیه بلای گیانم
دانلود آهنگ له دوری بالات شو روژ مسم

 

دانلود آهنگ ژین له دوریت بی مانایه

بزودی