دانلود آهنگ کودکانه باز میشیم بسته میشیم

دستامونو میگیریم تو دایره باز میشیم بسته میشیم
شعر ما گلهای خندانیم باز میشیم بسته میشیم
شعر کودکانه من گلم باز میشیم بسته میشم
کلیپ کودکانه ما گلیم ما سنبلیم
متن شعر به به کودکان باز شده کودکستان
متن شعر من گلم باز میشم بسته میشم
فیلم باز میشیم بسته میشیم
سرود به به کودکان باز شده کودکستان

 

 

Download