دانلود آهنگ گل نیشان آیت احمدنژاد

 

گلنیشان گلنیشان ئه‌سمه‌ر حالم په‌ریشان
گلنیشان گلنیشان ئه‌سمه‌ر حالم په‌ریشان
هه‌ر چه‌ند کوتمه غه‌ریبی ناشکه‌نم ئه‌هد و پیمان
هه‌ر چه‌ند کوتمه غه‌ریبی ناشکه‌نم ئه‌هد و پیمان
یان ده‌وام که بوت مه‌ردم

اهنگ کردی گل نیشان گل نیشان با صدای زن
اهنگ گل نیشان به سبک شاد
اهنگ سنا برزنجه

 

دانلود آهنگ