دانلود اهنگ بگردم کوه به کوه پوزه به پوزه بگیرم پیرهنی دلبر بدوزه

دانلود اهنگ بگردم کوه به کوه پوزه به پوزه قنبر نارویی
فیلم بگردم کوه به کوه دره به دره
متن شعر بگردم کوه به کوه دره به دره
دانلود اهنگ مهرزاد نوازنده بگردم کوه به کوه صحرا به صحرا
بگردم کوه به کوه صحرا به صحرا
اهنگ بگیرم پیرهنی دلبر بدوزه
اهنگ دشتی درخت کاکلی وای سایه داره
دانلود اهنگ قنبر نارویی گردان

 

دانلود اهنگ بگردم کوه به کوه پوزه به پوزه بگیرم پیرهنی دلبر بدوزه

 

بزودی