دانلود اهنگ بیخودی خواهش کرده بودم

دانلود اهنگ بیخودی خواهش کرده بودم

یخودی خواهش کرده بودم گریه رو بالش کرده بودم
موتو نوازش کردم که به چشات نیادش هیچ موقع
بیخودی خواهش کرده بودم گریه رو بالش کرده بودم
موتو نوازش کردم که به چشات نیادش هیچ موقع

جای خالیه دستای تو هی به زخمای من میخوره
همه ترسمه نصف شبا پای میز یهو حالم بهم بخوره

 

دانلود اهنگ بیخودی خواهش کرده بودم