دانلود اهنگ جدید ناصر عباسی ضربان قلب

ناصر عباسی یار امان ای، امان آی، امان آی
بهار بوه الی مایی قربونف تتی زنه داری قربون ♬♪♪
میچکایی ونگ و وایی قربون، گیلایی صدایی قربون ♬♪♪
تی ایوونی کناری قربون، هستی چشم به راهی قربون ♬♪♪
دلبر تی روی ماهی قربون هستی می غم خواری قربون ♪♫♫
خدا من شنی یاری قربون، ویه می هم رازی قربون ♪♫♫