دانلود اهنگ جرم بی مادری شد گناه من

اهنگ تو شادی کن به مرگ من که من شادم ریمیکس
اهنگ بیا مادر کفن پوشان با ریمیکس
اهنگ بیا مادر کفن پوشان با صدای زن
اهنگ برو مادر ولی گاهی کن یادم ریمیکس
اهنگ بیا مادر در زندان گذر کن
آهنگ تو شادی کن به مرگ من که من شادم
کلیپ تو شادی کن به مرگ من که من شادم
کلیپ بیا مادر کفن پوشان به جسم پر گناه من