دانلود اهنگ خدایا خود ببین خیلی جوونم داوود ایمانی

 

وسط شلوغ نکن جاانم ♪♬
✿✿ خدایا خود ببین خیلی تباهم ♪♬ ♪♬
خدایا خود ببین خیلی جوونم ♪♬
↜✿ دو سال عمرو در بند زندونم ♪♬
✿ دو سال عمرو در بند زندونم ♪♬
خود ندانم چرا زندونیم من ♪♬
✿✿ خود ندانم چرا زندونیم من ♪♬