دانلود اهنگ خیز و به بام اندرا شجریان

متن از غم عشق تو ای صنم
شعر از غم عشق تو ای صنم از کیست
از غم عشق تو ای صنم خواننده زن
از غم عشق تو ای صنم بسطامی
از غم عشق تو ای صنم همایون شجریان
از غم عشق تو ای صنم سمیرا کارزان
از غم عشق تو ای صنم معتمدی
ما همه چشمیم و تو نور ای صنم شجریان

 

دانلود