دانلود اهنگ دی مو برم قربون لالا کردنت هومن پناهی

اهنگ هی بشینوم هی وریسوم هی برم قربون دیم
اهنگ هومن پناهی دی من گهواره لالا سی چنم بی
آهنگ هی بشینم هی وریسم هی برم قربون دیم ریمیکس هومن پناهی
اهنگ دی مو برم غریبی هومن پناهی
کلیپ دی مو برم قربون لالا کردنت
کلیپ هی بشینم هی وریسم هی برم قربون دیم
دانلود آهنگ لری دی برم قربون اسمت قربون جفت دسلت
وریسم هی بشینم برم قربون دارت

 

دانلود 320