دانلود اهنگ عروس خانم به داشتنش مینازه

گل به جمال دومادعروس خانم چه نازه

چه نازه چه نازه عروس کناره دوماد

به خوشگلیش مینازه مینازه مینازه

خورشید و ماه هم اینجا مثل شما نمیشن

نمیشن نمیشن مثل شما یکدل و

 

دانلود با کیفیت 320